FANDOM


Xeil to żołnierz-klon żyjący w czasach wojen lego

Historia

Bitwa o Crysis

Xeil został wysłany na Crysis w celu pojmania Tora. Dowódca oddziału Xeila-Anakin otrzymał od Alexa polecenie ataku frontalnego. Anakin wraz z klonem Xeilem poszedł dalej. Nagle napotkali dwa droidy . Jedi zniszczył jednego mieczem świetlnym, klon natomiast zastrzelił drugiego droida. Nagle działa obronne twierdzy rozpoczęły ostrzał w wyniku , którego zginął Xeil.